BEKOMAT Kondensat Afløb

Bekomat kondensat dræningØkonomisk effektivitet er et spørgsmål om kvalitet

- Niveaustyret kondensatdræning uden trykluft

Under komprimeret produktion og forarbejdning skal den optimale kvalitet for den respektive applikation opnås. Det vigtigste mål er at fjerne forurening og fugt fra trykluften, da disse kan føre til kvalitetsforringelser, fejl, produktionsnedetider eller endda defekte produkter.

«
»